Hei, kjære velger!

Vi håper alle benytter seg av stemmeretten sin og ønsker alle Askiminger et godt valg!

original_1478641764_4175713

Vi i Askim Arbeiderparti har høye ambisjoner for byen, og går til valg på det mest konkrete politiske valgprogrammet. Vi har en sterk kommunestyreliste bestående av kandidater med lang erfaring, og kandidater med friske krefter og nye tanker om hvordan vår fantastiske kommune kan utvikles videre!

Våre velgere skal være trygge på at vi vil kjempe knallhardt for å renovere Grøtvedt skole, som er helt nødvendig for at den skal kunne opprettholdes som en av fem barneskoler også i framtida.

Vi vil skape en ny giv innen satsingen på Helsehuset, fordi vi mener at behandling som kan skje lokalt, bør skje lokalt. Dessuten v

il vi komme i gang med utbyggingen av pleie- og omsorgsboliger på Løkentomta, samt jobbe for å øke grunnbemanningen.

Vi har også slagordet “ en by på innbyggernes premisser”, og i det så legger vi at vi ønsker en bred medvirkning fra innbyggerne når det gjelder hvordan Askim skal utvikles. Vi har blant annet gått høyt ut med å prøve å få Guderudkvartalet på kommunens hender, slik at vi kan utvide Guderudparken.

Vi skal fortsette å være den største pådriveren når det gjelder kultur og idrett; blant annet kutte køen for å komme inn på Kulturskolen, samt ruste opp flere turløyper og idrettsanlegg.

Vi håper alle benytter seg av stemmeretten sin og ønsker alle Askiminger et godt valg!

Valgdag for kommune- og fylkestingsvalget er mandag 14. september 2015, kl. 09.00 – 21.00.  Valglokalet er i Askim rådhus.

Med vennlig hilsen

Sigmund Hansen

Askim Arbeiderparti partileder og ordførerkandidat