Våre politikere

 • Sigmund Hansen

  sgonzag@online.no 476 89 070

  Gruppeleder, partinestleder og medlem av formannskapet.

 • Kathrine Hestø Hansen

  khh@arbeiderpartiet.no 950 67 994

  Partileder, bystyrerepresentant og medlem av det faste utvalg for plansaker.

 • Terje Granli

  Bystyrerepresentant og medlem av formannskapet.

 • Toril Espeseth

  Gruppenestleder og medlem av formannskapet

 • Trygve Einar Westgård

  Bystyrerepresentant og medlem av det faste utvalg for plansaker. Representant i fylkestinget. Tidligere ordfører.

 • Bjørn Mørk

  Bystyrerepresentant og medlem av det faste utvalg for plansaker

 • Terje Søimer

  Bystyrerepresentant og medlem av komité for samfunnsutvikling.

 • Petra Brinch

  Bystyrerepresentant og medlem i komité for tjenesteutvikling. Leder av Østfold AUF.

 • Hans Petter Lier

  Bystyrerepresentant og medlem av komité for tjenesteutvikling

 • Jan Terje Kristiansen

  Bystyrerepresentant og leder av bystyrets kontrollutvalg.

 • Frode Frøberg

  Bystyrerepresentant og medlem av komité for samfunnsutvikling

 • Torill Bergene

  Bystyrerepresentant og medlem av komité for tjenesteutvikling.

 • Line Marthinsen

  Bystyrerepresentant og medlem av komité for tjenesteutvikling